Dodaj miejsce
  • Nie masz polubionych miejsc.

Your Wishlist : 0 listings

Zaloguj
Teraz otwarte
  • Wyświetlenia - 433

Opis

Obszar ochrony rezerwatu Gola utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa z dnia 15 lutego 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1954 r. nr 22, poz. 362) w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem jodły, występującej tu na granicy swego zasięgu. Rezerwat położony jest zaledwie kilkaset metrów od zabudowań miejscowości Gola Wielka. Obejmuje fragment lasu w przedziale wysokości 221-235 m n.p.m. w środkowej części Wzgórz Twardogórskich, będących składową Wału Trzebnickiego. Granice rezerwatu częściowo wyznaczają leśne drogi, całość położona jest w oddziale 75 a-d w nadleśnictwie Syców. Co ciekawe, pomimo położenia względnie blisko miasta Wrocław, znajdujący się poza obszarem wrocławskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i podlega dyrekcji poznańskiej.

Jest to jeden z najstarszych rezerwatów na terenie Dolnego Śląska, który został powołany dla celów dydaktycznych i naukowych oraz ochrony endemicznego siedliska wyżynnego boru jodłowego z bogatą populacją jodły na granicy swojego zasięgu.

Najcenniejszym siedliskiem w rezerwacie są niewielkie płaty scharakteryzowane jako wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum). Jest to rzadki zespół leśny lasów borealno-kontynentalnej Europy, który na terenie województwa osiąga kresowy, północno zasięg swojego występowania.

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 89 gatunków roślin naczyniowych (2 taksony chronione) i 14 gatunków mchów (11 taksonów chronionych). Drzewostan mieszany składający się zarówno z gatunków iglastych (sosna, jodła, świerk) jak i liściastych (dąb, buk), w tym okazów o wymiarach pomników i jednym drzewie matecznym. Można tu spotkać następujące gatunki roślin chronionych: widłak jałowcowaty, bagno zwyczajne, widłoząb Bergera, próchniczek błotny, gajnik lśniący, bielistka siwa, rokietnik pospolity, płonnik pospolity, brodawkowiec czysty, torfowiec ostrolistny i torfowiec kończysty.

Informacje praktyczne:
– aby trafić do rezerwatu należy posiłkować się dokładną mapą lub dobrą nawigacją ponieważ nie ma tutaj żadnych drogowskazów
– brak dojazdu z uwagi na to, że sam rezerwat ulokowany jest w lesie, kilkaset metrów od najbliższej drogi

89
Gatunków roślin naczyniowych
14
Gatunków mchów
1954
Data utworzenia
Twój adres e-mail jest bezpieczny.
Ogólna ocena
Położenie
Jakość
5.0 Twoja ocena
Dodaj zdjęcie

Mapa lokalizacji

Godziny otwarcia

Teraz otwarte
  • Poniedziałek Otwarte cały dzień
  • Wtorek Otwarte cały dzień
  • Środa Otwarte cały dzień
  • Czwartek Otwarte cały dzień
  • Piątek Otwarte cały dzień
  • Sobota Otwarte cały dzień
  • Niedziela Otwarte cały dzień

Tagi